ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

  • Πρόεδρος:    Αδελφός Ματθαίος Λεβαντίνος
  • Γραμματέας: κ. Νικόλαος Πρίντεζης
  • Ταμίας:          κ. Αντώνιος Ρηγούτσος
  • Μέλος:          Αδελφή Ιλαρίων Παχίτα
  • Μέλος:          κα Μαρία Κοκκαλάκη